انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر وحید دیانت                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 13

پست الکترونیکی : Dianat@iaushab.ac.ir

 

 

مقالات کنفرانس

مقالات ارائه شده درکنگره ها :

  • A.Moghaddam , M.Bolourchi , H.Amiri Moghadam , M.Gilani , V.Dianat , J.Alizadeh and A.Niasari-Naslaji , comparison between fertility of Holestein heifers following fixed time insemination using "Crestar" or "ovusynch" programs , 14th  international congress on animal reproduction Stockholm , Sweden , (2000)
  • A.Niasari-Naslaji , A.Moghaddam, M.Bolourchi , H.Amiri Moghadam , M.Gilani , V.Dianat and J.Alizadeh , synchronization of ovarian follicle emergence using either GnRH or stroids prior to prostaglandin injection in cattle , 14th international congress on animal reproduction Stockholm , Sweden , (2000)   (2-6 July)

 

  • دیانت وحید ، صدقیان محمد ، نگرشی بر میزان شیوع اکینوکوکوزیس در سگهای ولگرد نواحی اطراف تبریز در سال 77 ، دومین کنگره ملی بهداشت و بیماریهای حیوانات کوچک ، تهران ، 1384 ( 26و 27 آبان ماه )
  • دیانت وحید ، بررسی تأثیر میزان تولید شیر بر اولین فحلی ، اولین تلقیح پس از زایمان و روزهای باز (Days Open ) ، چهارمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران ، دانشگاه ارومیه ، 1384 (12-10 خرداد)
  • صدقیان محمد ، دیانت وحید ، محمدی اقدم محمود ، بهشتی رحیم ، گزارش رخداد یک مورد کیست هیداتید Extradural کانال نخاعی ناحیه لومبوساکرال در انسان ، دومین همایش سراسری بیولوژی ، جامعه ، نگاهی به آینده ، دانشگاه فردوسی مشهد ، اردیبهشت 1385
  • بهشتی رحیم ، ولیلو محمد رضا ، دیانت وحید ، صدقیان محمد ، شایق جلال ، موسی پور محمد ، بررسی ماکروسکوپیک و میکروسکوپیک علل ناباروری گاوهای غیر آبستن کشتاری در کشتارگاه صنعتی تبریز ، دومین همایش سراسری بیولوژی ، جامعه ، نگاهی به آینده ، دانشگاه فردوسی مشهد ، اردیبهشت 1385
  • دیانت وحید ، جمالی رسول ، حلاجیان علی ، خانمحمدی مجید ، بررسی آلودگی سگهای ولگرد به اکینوکوکوس گرانولوزوس و مولتی لوکولاریس در شهر تبریز ، همایش سراسری کیست هیداتید ، یاسوج ، (20-19) اردیبهشت 1386
  • وجدی حکم آباد رضا ، دیانت وحید ، داودی جابر ، بررسی میزان آلودگی گاوهای منطقه تبریز به انگل توکسوپلاسما گوندی به روش IFA ، همایش منطقه ای بیماریهای مشترک انسان و دام ، خمین تابستان 1386

     • دیانت وحید،وجدی حکم آباد رضا، شناسایی گاوهای مبتلا به اندومتریت تحت بالینی توسط تکنیک سیتولوژی درگاوداریهای منطقه تبریز،اولین همایش ملی علوم پایه و پاتو بیولوژی دامپزشکی دانشگاه ازاد اسلامی واحد کازرون،آذر 86 

      • ديانت وحيد، صدقيان محمد  ، بهشتي گویج رحيم   ، عشرتخواه بهراد ، وجدي حکم آباد رضا  ، احمدزاده عليرضا   (1386)، بررسي تأثير تعداد زايش برروي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open) در گاوهاي شيري, پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز بهمن 86

     • ديانت وحيد ، بهشتي گویج رحيم  ، صدقيان محمد  ، عشرتخواه بهراد ، وجدي حکم آباد رضا  ، احمدزاده عليرضا  (1386) ‌‌‌‌‌‌‌بررسي تأثير ماه و فصل زايش برروي ميانگين اولين فحلي، ميانگين اولين تلقيح پس از زايمان و ميانگين روزهاي باز(Days open)  در گاوهاي شيري ن‍‍‍ژاد هولشتاين, پنجمين گردهمايي دامپزشکان باليني ايران- دانشگاه شهيد چمران اهواز. بهمن 86

      • بهشتی گویج رحیم، شایق جلال، دولگری جلیل، موسی پورمحمد ، دیانت وحید ،صد قیان محمد ، عشرتخواه بهراد، بررسی میزان شیوع و اپیدمیولوژی ورم پستان تحت بالینی در گوسفندان ناحیه تبریز،پنجمین گرد همایی دامپزشکان بالینی ایران ،دانشگاه شهید چمران اهواز، بهمن  86

   • وجدی حکم آباد، دیانت وحید،مقایسه کار ایی دو روش سایتوبراش وسواپ برداری گردن رحم در تشخیص اندومتریت تحت بالینی گاوها،پنجمین گردهمایی دامپزشکان بالینی ایران،دانشگاه شهید چمران اهواز،بهمن 86

• ديانت وحيد، صدقيان محمد، عشرتخواه بهراد ، وجدي حکم آباد رضا  ، رضي زاده عمران،  (1386)، بررسي بار ميکروبي نمونه هاي شير جمع آوري شده از يکي از مراکز جمع آوري شير در اطراف مرند, سمينار منطقه اي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه- اسفند 86

     • صدقيا ن محمد ،  عشرتخواه بهراد  , ديانت وحيد ، قاسمي امير ، اکبريان پور وحيد،  (1386) ،بررسي ميزان شيوع هيداتيدوز در نشخوارکنندگان بزرگ کشتاري در کشتارگاه تبريز در سال 1386 , سمينار منطقه اي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه- اسفند 86

•عشرتخواه بهراد، صدقيان محمد  ، ديا نت وحيد  ، بهشتي گويچ رحيم، (1386)، تغييرات ميزان2،3- دي فسفوگليسرات در گلبول هاي قرمز گوسفندان نژاد مغاني , سمينار منطقه اي دامپزشکي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ميانه- اسفند 86

     •  وجدی حکم آباد رضا، منادی علیرضا، دیانت وحید ، محمد یان مسعود، اثر محیط کشت روی بیان ژن و   مشخصات نموی در جنین های حاصل از روشivf  ، سمینار منطقه ای دامپزشکی ، دانشگاه آزاد اسلامی میانه،اسفند 86

   وجدی حکم آباد رضا، ابراهیمی حامد مجید، دیانت وحید، تاثیر میزان نوردهی، سن و تعداد دفعات زایش بر میزان استرادیول سرم مادیانهای عرب تبریز، ششمین گردهمایی دامپزشکان علوم بالینی ایران،  دانشگاه آزاد اسلامی تبریز ، مرداد 88

       دیانت وحید، قانع عبادالله ،  وجدی حکم آباد رضا ، مطالعه میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی در دامداریهای سنتی اطراف شبستر با استفاده از روش CMT شیر مخزن در فصل بهار 1389 ، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه،  دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، اسفند 89

   وجدی حکم آباد رضا، میرزایی حمید ، دیانت وحید، بررسی میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی با استفاده از آزمایش  CMT و شمارش سلولهای سوماتیک در گاومیش های رودخانه ای ، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه،  دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، اسفند 89

   دیانت وحید، منصوری مراد ، وجدی حکم آباد رضا ، مطالعه میزان شیوع ورم پستان تحت بالینی در دامداریهای سنتی اطراف مراغه با استفاده از روش CMT  در شیر مخزن و کارتیه گاوها در فصل بهار 1389 ، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و نقش آن در بهداشت و اقتصاد جامعه،  دانشگاه آزاد اسلامی مهاباد، اسفند 89

  دیانت وحید، وجدی حکم آباد رضا، بررسی میزان آبستنی حاصل از اسپرمهای تعیین جنسیت شده و نشده و ارتباط آن با تعداد زایش و دفعات تلقیح در گاو هلشتاین، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار،  دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، فروردین 90

  دیانت وحید، وجدی حکم آباد رضا، تاثیر تعداد زایش، فصل و فاصله مشاهده فحلی تا تلقیح بر میانگین تعداد تلقیح در گاوهای شیری، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار،  دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، فروردین 90

وجدی حکم آباد رضا، دیانت وحید، تاثیر سن، شکم و ماه شیرواری بر تعداد سلول های سوماتیک شیر گاومیش، اولین همایش منطقه ای دامپزشکی و توسعه پایدار،  دانشگاه آزاد اسلامی شبستر، فروردین 90

   دیانت وحید، مطالعه مقایسه­ای تاثیر انجماد در گسترش توده کومولوس در اووسیت تازه و منجمد در موش سوری، دومین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در صنعت دام،طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، اسفند 93

دیانت وحید ، بهشتی رحیم ، نقش فناوری انجماد فولیکول و اووسیت در حفظ باروری، نهمین گردهمایی  دامپزشکان علوم بالینی ایران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، آبان 94

بهشتی رحیم ، دیانت وحید، مقایسه مورفولوژی و ساختار فولیکول­های تخمدان گاو پس از انجماد شیشه­ای با دوروش معمول و پوشش مستقیم، نهمین گردهمایی  دامپزشکان علوم بالینی ایران، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تبریز، آبان 94

 

دیانت وحید ، بهشتی رحیم ، نقش فناوری انجماد تخمدان در حفظ باروری، سومین همایش ملی پژوهش­های کاربردی در صنعت دام،طیور و آبزیان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر، اسفند 94

n • Rahim Beheshti, Vahid Dianat, Siavash Nasrollahi, Effect of antioxidant supplements on post-thawed buffalo bull sperm parameters, The 2nd international  congress on reproduction, ISERB,Avicenna Research Institute, May 2016

 

طهماسبی­ فرد حامد، دیانت وحید، کرمی بناری امیر رضا، تاثیر عصاره گیاه میخک بر میزان هورمون تستسترون در موش صحرایی نر بالغ، سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شهریور 96

طهماسبی­ فرد حامد، دیانت وحید، کرمی بناری امیر رضا، تاثیر عصاره گیاه میخک بر کیفیت اسپرم موش صحرایی نر بالغ، سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شهریور 96

کریمی یگانه امین، دیانت وحید، دانشیان مقدم امیر محمد، تاثیر عصاره گیاه پونه بر کیفیت اسپرم موش صحرایی نر بالغ، سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شهریور 96

کریمی یگانه امین، دیانت وحید، دانشیان مقدم امیر محمد، تاثیر عصاره گیاه پونه بر میزان هورمون تستسترون در موش صحرایی نر بالغ، سومین کنگره ملی علوم پایه دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران، شهریور 96

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.