انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر وحید دیانت                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 13

پست الکترونیکی : Dianat@iaushab.ac.ir

 

 

دروس آموزشی

مامایی دامپزشکی

اصول انتخاب و تلقیح مصنوعی دام

بیماریهای تولید مثل دام

عملیات درمانگاهی مامایی

کارورزی مامایی

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.