انگلیسی
پنج شنبه ٢٤ آبان ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر وحید دیانت                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 13

پست الکترونیکی : Dianat@iaushab.ac.ir

 

 

تحقیق و پژوهش

طرح های پژوهشی :

  • بررسی تأثیر میزان تولید شیر بر روی فاکتورهای : میانگین بروز اولین فحلی پس از زایمان (بر حسب روز) ، میانگین اولین تلقیح پس از زایمان ، (بر حسب روز ) ، میانگین تلقیح منجر به آبستنی ( بر حسب روز ) .

محل اجرا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( همکار ).

  • مقايسه مورفولوژي و فراساختار فوليکول هاي تخمدان گاو و بررسي ميزان آپوپتوز پس از انجماد شيشه اي با دو روش "معمول" و "پوشش مستقيم.

 محل اجرا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر  (مجری).

  • بررسی تغییرات پروتیینهای فاز حاد در هدایت الکتریکی شیر در ورم پستان تحت بالینی گاومیش های رودخانه ای مبتلا به ورم پستان تحت بالینی در تبریز.

 محل اجرا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( همکار ).

  • بررسی اثر ملاتونین ، 2 مرکاپتو اتانول و اسید رتینوییک بر رشد آزمایشگاهی تخمک گاو.

محل اجرا : دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر ( همکار ).


راهنمایی پایان نامه:

■ اثرات عصاره گیاه میخک syzygium aromaticum  بر روند اسپرماتوژنز موش صحرایی نر بالغ، مقطع دکترای حرفه­ ای، شهریور 95

اثرات عصاره گیاه پونه Mentha pulegium  بر روند اسپرماتوژنز موش صحرایی نر بالغ، مقطع دکترای حرفه­ ای، شهریور 95

اثرات عصاره جوز هندی بر فعالیت گنادی و زاد آوری موش صحرایی نر، مقطع دکترای حرفه­ ای، شهریور 96

مقایسه اثر پروژسترون داخل واژن، پروستاگلندین­اف2­آلفا و روش آوسینک در هم­زمان­سازی فحلی، سطح هورمون­های جنسی و فاکتورهای باروری در فصل تولیدمثل میش­های نژاد مغانی، مقطع دکترای حرفه­ ای، شهریور 96

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.