انگلیسی
پنج شنبه ٢٩ شهريور ١٣٩٧
ورود به سایت شخصی

دکتر وحید دیانت                           

مرتبه علمی: استادیار پایه 13

پست الکترونیکی : Dianat@iaushab.ac.ir

 

 

فارسی

 

 

دکتر وحید دیانت

مرتبه علمی : استادیار پایه 13

بخش مامایی و بیماریهای تولید مثل دام

آدرس پست الکترونیکی: vdianat2002@gmail.com

Dianat@iaushab.ac.ir

 

 کلیه حقوق مادی و معنوی برای دانشگاه آزاد واحد شبستر محفوظ است.